Search & Explore

(زندگی داره سیاه سفید می شه ) _#نمی بخشمت 😭😭😞😞💔💔💔🖤

(زندگی داره سیاه سفید می شه ) _همه در انتظار نشسته اند تا بیاید آنکه می خواهند. _چرا ما حرکت نکنیم و. او در انتطار ما نباشد...

 • Advertisements
 • کجا بروم آنچنان که دل می خواهد فریاد سر دهم....؟ هیچ کسی نباشد...؟💔😔😔

  (زندگی داره سیاه سفید می شه ) _بهم قول دادی نمی ری بگو. _هنوزم منو دوس داری بگو.. @rezamoridi_original #tanha #tanhayi #shekast #tarek

 • Advertisements
 • (زندگی داره سیاه سفید می شه ) _آخر منو به باد داد _رویای باز اومدنت

  مداراکن ای دل آرام بگیر ای مغز جبران می کنم با موفقیت🖤💔😔

  (زندگی داره سیاه سفید می شه ) _جانا _دلم ربوده ای فریبانه _به انتظار تو غریبانه

 • Advertisements
 • (زندگی داره سیاه سفید می شه ) _اینجا یکی هست که هر ثانیه _خوابت رو می بینه

  پر از تنهاییم ای کاش بودی.....💔

  💔💔💔💔😑🖤

  (زندگی داره سیاه سفید می شه )

  (زندگی داره سیاه سفید می شه ) #دود #شکستن #تاریک

  (زندگی داره سیاه سفید می شه ) 🖤🖤💔

  (زندگی داره سیاه سفید می شه ) #تنهایی #تنهایے #تنهايی #سیا #مشکی #شکست _من تورا در قلبم پنهان کرده ام_کس دیگری را دوست نداشته ام _وخیانت نکرده ام. _اما تو...... _با دلم بازی کرده ای. _سنگین هم باشد باید گوش کنی.. _تو بزرگترین اشتباه منی.😔😢😞_گریه نکن ای دل.. _باور کن اون شایسته این نیست.😞💔💔💔

  از مفهومش می ترسم...😔

  عاشقی کار ما نبود..... یاا عشق در کار ما نبود....؟ 😞💔

  195 Followers